Alcatraz Atlántico | Alcaudón Dorsirrojo | Ánsar Común | Archibebe Común | Cistícola Buitrón | Colirrojo Tizón | Garceta Común | Garza Real | Gaviota Patiamarilla | ...
Alcatraz atlántico / Zanga / Northern gannet
(Morus bassanus) Adulto. Orio 09/11/2019.
Alcatraz atlántico / Zanga / Northern gannet
(Morus bassanus) 3º año Calendario. Orio 09/11/2019.
Pardela sombría / Gabai iluna / Sooty shearwater
(Puffinus griseus) Orio 09/11/2019.
Ánsar común / Antzara hankagorrizka / Greylag goose
(Anser anser) Orio 10/11/2019.
Alcaudón dorsirrojo / Antzandobi arrunta / Red-backed shrike
(Lanius collurio) Orio-Motondo 06/10/2019.
Archibebe común / Bernagorri arrunta / Common redshank
(Tringa totanus) Orio 28/09/2019.
Garceta común / Lertxuntxo txikia / Little egret
(Egretta garzetta) Orio-Motondo 09/11/2019.
Garza real / Lertxun hauskara / Grey heron
(Ardea cinerea) Orio-Motondo 06/10/2019.
Gaviota patiamarilla / Kaio hankahoria / Yellow-legged gull
(Larus michaellis lusitanius) Adulto. Orio 28/09/2019.
Martín pescador / Martin arrantzalea / Common kingfisher
(Alcedo atthis) Orio 28/09/2019.
Cistícola buitrón / Ihi-txoria / Zitting Cisticola
(Cisticola juncidis) Orio-Motondo 06/10/2019.
Colirrojo tizón / Buztangorri iluna / Black redstart
(Phoenicurus ochruros) Orio 09/11/2019.
Verderón común / Txorru arrunta / European greenfinch
(Chloris chloris) Orio 09/11/2019.
Petirrojo europeo / Txantxangorria / European robin
(Erithacus rubecula) Orio 06/11/2019.